Hoạt động bằng điện, có chức năng tự động sục rửa màng R.O, tách nước và ngăn không cho nước thẩm thấu tự do, ngăn không cho nước thải chảy ngược.


Đối tác

dt1dt2dt3dt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Chat với chúng tôi